China, Zhejiang Hangzhou (1.32MW)

Current Status: In Operation